Projekt Service

Projekt Service

"Specialist i stålkonstruktioner"

Projekt Service ApS er specialist i stålkonstruktioner. Vi leverer alt i tegnearbejde og produktionstegninger til store og små smedeværksteder og maskinfabrikker.

Vi tilbyder vores ekspertise inden for projektarbejde, herunder projektgranskning og optimering af projekter. Vi kan stå for kvalitetssikringen på værkstedet, hos underleverandørerne og på byggepladserne. Vi kan ofte pege på besparelser i projekter, bl.a. ved at foreslå ændringer, som gør tingene enklere og billigere.

Det er en fordel for vores kunder, at vi kan tilknyttes i kortere eller længere tid - alt efter hvor lang tid et projekt varer. Det giver fleksibilitet, og vores kunder sparer faste omkostninger til medarbejdere og investering i dyrt tegneudstyr.


25 års erfaring Projekt Service ApS er ejet af Anders Høgh Hansen, som siden 1986 har arbejdet inden for stål- og maskinbranchen.

Anders er uddannet landbrugsmaskin-smed og maskintekniker. Han har arbejdet som entrepriseleder i nogle af de største maskin- og smedefirmaer på Sjælland, hvor han har haft ansvar for produktion og montage af smede- og stålkonstruktioner til byggebranchen.

Det er op til vores kunder, hvordan de ønsker opgaverne løst. Vi kan gøre det på eget kontor, og vi har mulighed for at gøre det ude hos kunden i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.


Produktionstegninger Projekt Service laver produktionstegninger. Det kan fx være på stålkonstruktioner, smedearbejde, altaner eller trapper. En typisk opgave kan være, at vi får tegninger og andre materialer fra arkitekt og rådgivende ingeniør. På basis af en dialog med kunden tager vi evt. ud og måler op på byggepladsen.

Herefter udarbejdes et sæt produktionstegninger, der kan fremsendes til godkendelse hos tilsynsmyndigheder, og som smeden, der står for den konkrete entreprise, kan arbejde ud fra. I forbindelse med tegningerne udarbejder vi også gerne en indkøbsliste til smeden, så materialerne er lige til at bestille hos leverandøren. Det sparer tid, og man undgå fejlbestillinger.

Vi bruger tegneprogrammerne SolidWorks og SteelWorks. Tegningsfiler leveres som: .sld filer, .dwg filer, .pdf filer og .dxf filer


Projektarbejde Når vi står for projektarbejdet indebærer det, at vi gennemgår kundens tegninger over en konkret opgave. Vi finder løsninger på eventuelt tekniske problemer i projektet, som vi drøfter med de tilknyttede rådgivere på kundens vegne. Vi kan lave indkøbslister og indhente tilbud på materialeindkøb, ligesom vi anbefaler veje til konkrete løsninger. Det kan fx være valg af overfladebehandling til en altan el. lign.

Kvalitetssikring Vi tjekker gerne den færdige stålkonstruktion for vores kunder og sikrer, at underleverandøren har leveret et produkt, der lever op til de aftalte mål i henhold til produktionstegningerne. Efter montering sikrer vi på tilsvarende vis, at de aftalte mål holder. Vi kan også hjælpe med at udarbejde kalkulationer på stålkonstruktioner, ligesom vi gerne estimerer priser på materialer og timeforbrug.

Top C
Ydelser

Ydelser

"Tegnearbejde & produktionstegninger"

Fra produktionstegninger til projektledelse - Projekt Service ApS tilbyder alt i tegnearbejde og produktionstegninger af stålkonstruktioner til store og små smedeværksteder og maskinfabrikker.

Vi dækker inden for projektarbejde, herunder projektgranskning og optimering af projekter. Vi kan stå for kvalitetssikringen på værkstedet, hos underleverandørerne og på byggepladserne.

Vores kunder trækker på følgende ydelser hos os:

Produktionstegninger - Projekt Service laver produktionstegninger. Det kan fx være stålkonstruktioner, smedearbejde, altaner eller trapper.

En typisk opgave kan være, at vi får tegninger og andre materialer fra arkitekt og rådgivende ingeniør.

Vi udarbejder et sæt produktionstegninger, som smeden, der står for den konkrete entreprise, kan arbejde ud fra.


Projektarbejde - Når vi står for projektarbejdet indebærer det, at vi gennemgår kundens tegninger over en konkret opgave. Vi finder løsninger på eventuelt tekniske problemer i projektet, som vi drøfter med de tilknyttede rådgivere på vegne af kunden.

Vi kan lave indkøbslister og indhente tilbud på materialeindkøb, ligesom vi kommer med konkrete anbefalinger til løsninger.

Kvalitetssikring - Vi tjekker gerne den enkelte stålkonstruktion for vores kunder. Vi sikrer, at underleverandøren har leveret et produkt, der lever op til de aftalte mål i henhold til produktionstegningerne. Efter montering sikrer vi på tilsvarende vis, at de aftalte mål holder.

Herudover tilbyder vi vores ekspertise inden for:
  • Produktionsplanlægning
  • Ordrestyring
  • Indkøb og forhandling med underleverandører
  • Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesjournaler
  • Planlægning af drift og vedligeholdelse af produktionsudstyr


Tegninger

Tegninger

"Produktionstegninger & projektledelse"

Alt i stål - Projekt Service har i årenes løb været involveret i fremstillingen af mange forskellige form for stålkonstruktioner. Her er nogle eksempler på nogle af de opgaver, vi har løst. Alle opgaver har indebåret opmåling, udførsel af produktionstegninger og projektledelse.

Stålkonstruktion til Slagelse Sygehus (Tegning i PDF format)

Københavns Lufthavn: Stålkonstruktion og glasværn.

Kontorhus, Hørsholm: Facadestål, bærende stålkonstruktioner, trapper og glasværn.

NOVO, Hillerød: Trapper, glasværn, stålkonstruktioner samt udvidelse af rullebaneanlæg ved pakkelinie.

Vi bruger 3D Tegneprogrammet Solid Works. For at se en tegning uden at have dette program skal du først downloade og installere et gratis program
eDrawing Viewer Her.

Så gemmer du denne testfil på din pc. Du vil så kunne åbne den og arbejde med den i eDrawing Viewer.
testfil.easm

KUNDER

KUNDER

"Hjælpen er altid nær"

Vores kunder er primært store og små smedefirmaer og maskinfabrikker, der ønsker en hurtig, fleksibel support, når det gælder fremstilling af stålkonstruktioner. Både mht. produktionstegninger, projektledelse og kvalitetssikring.

Vi hjælper også rådgivende ingeniørfirmaer med projektledelse og rådgivning inden for stålkonstruktioner, ligesom vi hjælper arkitektfirmaer med konkrete løsninger på opgaver, der kræver særlig ekspertise inden for stål.

Når det gælder total entreprenørfirmaer fokuserer vores support primært på at udarbejde de løsningsforslag til stålkonstruktioner, der skal produceres af underleverandører.

Jo tidligere vi kommer på banen i projekterne, desto større mulighed har vi for at effektivisere og skabe besparelser i det samlede projekt.

Salgs- & leveringsbetingelser i henhold til ABR 89 www.voldgift.dk/regler/abr-89.htm


Forsikringer hos Codan Ansvarsforsikring - police nr. 683 443 207 6
Professionel ansvarsforsikring - police nr. 683 303 721 6